Lovmæssige informationer

Hvis du benytter dette websted, accepterer du samtidig nedenstående vilkår og betingelser.
 
 
1. Indholdet på dette websted er beregnet til og må kun downloades med henblik på ikke-kommerciel personlig brug. I lyset heraf accepterer du, at alle de ophavsrettigheder, varemærker og andre meddelelser om ejendomsretlig beskyttelse, der er angivet på dette websted, stadig finder anvendelse på eventuelle kopier, du tager fra dette websted eller noget af indholdet på dette websted. Enhver uautoriseret brug af indholdet på dette websted kan betyde, at brugeren bliver idømt bøde eller erstatningsansvar, herunder men ikke begrænset til bøder og erstatningsansvar vedrørende krænkelse af varemærker, ophavsrettigheder, beskyttelse af personoplysninger eller forbud mod offentliggørelse.
 
2. Alle varemærker, varemærker for tjenesteydelser og logoer på dette websted er registrerede eller ikke-registrerede varemærker tilhørende Krups og dennes søsterselskaber. Intet indhold på dette websted skal fortolkes som om, at der, stiltiende, ifølge berettiget antagelse eller på anden måde, gives tilladelse eller ret til at bruge noget patent eller varemærke uden skriftligt samtykke fra varemærkets ejer.
 
3. OPLYSNINGER PÅ DETTE WEBSTED LEVERES, SOM DE ER OG FORELIGGER, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE GARANTI FOR SALGSBARHED, GARANTI FOR EGNETHED TIL BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTI FOR, AT TREDJEMANDS RETTIGHEDER IKKE KRÆNKES.
 
4. Krups udsteder ingen garantier eller erklæringer vedrørende oplysningernes eller erklæringernes korrekthed eller fuldstændighed. Krups hæfter ikke eller er ansvarlig for fejl eller udeladelser i indholdet og er ikke ansvarlig for at opdatere eller rette oplysninger på dette websted.